Onko teidänkin yrityksessänne tämä valtava tietoturva-aukko?

Onko teidänkin yrityksessänne tämä valtava tietoturva-aukko? Tänä päivänä saamme tiuhaan tahtiin lukea uutisista, kuinka hakkerit ovat tavalla tai toisella hankaloittaneet, lamaannuttaneet tai jopa kokonaan tuhonneet suuriakin yrityksiä jatkuvasti kehittyvillä menetelmillään. Suuryritykset, sekä useat menestyneet ja kehittyvät yritykset suhtautuvatkin näihin riskeihin tarvittavalla vakavuudella ja pitävät tietoturvastaan huolta ulkoistetulla IT-kumppanilla tai jopa omalla, ammattitaitoisella IT-osastollaan. Pienemmillä yrityksillä […]

Tietoturvaseteli yritysten avuksi

Tietoturvaseteli

Kasvaviin kyberuhkiin on nyt luvassa helpotusta, kun valtion tietoturvaseteli on otettu käyttöön. Sen avulla yritykset voivat hakea määräaikaista rahoitusta tietoturvansa parantamiseen.