Search
Close this search box.

Projektit

Nopea ja luotettava suomalainen IT-palvelu yrityksille

AD-palvelimet ajantasalle

Mahdollista uusien pilviominaisuuksien käyttöönotto. Varmista, että Active  Directory -palvelusi on tietoturvallinen sekä ajantasainen. Windows Server 2019 -tuki päättyy tammikuussa 2024.

Ratkaise IT-haasteesi
osaavan projektitiimin avulla

Osaava henkilöstömme ratkaisee niin pienet kuin isot IT-ongelmasi.

Esimerkkejä IT-projekteista joilla edistät yrityksesi toimivuutta

Asiantuntevalla projektitiimillä tehokkaasti toteutettu modernisointi maksaa itsensä nopeasti takaisin. Toimiva IT-ympäristö takaa liiketoiminnan sujuvuuden.

Palvelin-uudistukset

Useat palvelinohjelmistot ovat tippuneet pois tuen piiristä vuonna 2022. Uudistamalla palvelinympäristön yritys varmistaa toimivuuden.

Pilvipalveluiden käyttöönotto

Kustannuksia voi säästää merkittävästikin siirtämällä osan palveluista tai kaikki palvelut pilveen.

WAN, LAN ja MPLS

Hyvin suunniteltu, toteutettu ja tuettu verkko takaa työskentelyn toimivuuden sekä suojaa tiedot joita verkossa käsitellään.

Palvelin-uudistukset

Varmista toimivuus asiantuntevalla palvelinosaamisella.

Case:

Palvelinten virtualisointi

Meitä on usein lähestytty tarpeessa jossa useita vuosia vanhojen palvelimien toimivuus on huolettanut. Tällainen tilanne vaarantaa liiketoiminnan, sillä aktiivisessa työkäytössä olevien palvilimien tulee toimia, jotta laskutettavaa työtä voidaan tehdä.

Esimerkkikeississä vanhoja palvelimia oli useampi ja tärkein niistä ilmoitti viallisista komponenteista käynnistyessään. Kaikissa palvelimissa on asennettuna Windos Server -ohjelmisto, lisäksi palvelimissa oli liiketoimintaa palveleviä bisneskriittisiä erillisia palvelinohjelmistoja.

Ratkaisuna tällaisessa tapauksessa toimii palvelimen virtualisointi. Virtualisoinnissa fyysisen laitteen resurssit siirretään toiseen tehokkaaseen fyysiseen palvelimeen ja tehdään siitä abstraktio. Uusi luotu virtuaalinen palvelin on looginen resurssi joka toimii kuin fyysinen palvelin ja se jakaa emopalvelimen resursseja.

Hyödyt:

Liiketoiminnan jatkuvuus

Kaikki palvelimet virtualisoitiin e-IT:n konesalin palvelinympäristöön niin, että käytössä oli sama verkko ja samat laitteet kuin aiemmin. Virtualisoiduilla palvelimilla on tehokkaampi ja tuettu palvelinalusta josta otetaan myös säännöllisessti varmuuskopiot. Eli palvelimet toimivat varmasti ja mikäli ongelmia ilmenee, voidaan palata ajassa taaksepäin palauttamalla tiedostoja tai kokonainen palvelin varmuuskopioista.

Useamman fyysisen palvelimen ylläpidosta pystyttiin luopumaan ja ottamaan tilalle helposti budjetoitava konesalipalvelu. Vanhat palvelimet poistettiin vanhasta tilasta jolloin näitä varten ei enää tarvittu ylläpitoa, tilaa, sähköä eikä Internet -yhteyttä.

Saavutettuja etuja:

Toimivuus

Kustannus-säästöt

Tilan säästö

Toteutettuja palvelinprojekteja

Mikäli listasta puuttuu sinun tarpeesi toteuttava projekti, niin pyydä asiantuntijoiltamme ilmainen arvio toteutustavasta ja siihen liittyvästä työarviosta.

ERP-järjestelmien ylläpito ja tuki

Olemme olleet mukana varmistamassa, että yritysten toiminnanohjausjärjestelmät toimivat sujuvasti.

Windows Server

Päivitämme Windows -palvelimet tuettuihin versioihin ja ylläpidämme niitä. Ylläpidämme ja pävitämme muutkin Microsoft -palvelinohjelmistot.

Konesaliratkaisut ja -muutot

Olemme suunnitelleet toteuttaneet konesaliratkaisuja ja -muuttoja yritysten tarpeiden ja tilanteiden vaihtuessa.

IT-infran modernisoinnit

Käymme läpi koko IT-infranne ja suunnittelemme ja toetutamme toimivan sekä kustannuksiltaan optimaalisen ratkaisun.

VMware -ympäristöt

Toteutamme VMware -klustereiden päivityksiä ja vianselvityksiä.

Hyper-V

Olemme toteuttaneet edullisia Hyper-V -virtualisointiympäristö, jotta asiakkaamme voivat säästää virtualisoinnissa.

Linux -palvelinten modernisointi

Olemme päivittäneet asiakkaiden Centos -palvelimia joiden tuki on loppumassa tai loppunut. Ylläpidämme useampaa Linux -palvelinta.

SQL-server

Olemme rakentaneet SQL-server -ympäristöjä yritysten liiketoimintajärjestelmä varten. Optimoimme SQL-ympäristöjen toimintaa.

Palvelinympäristön rakentaminen

Yritysten ottaessa käyttöön uusia palvelimia vaativia liiketoimintaratkaisuja olemme toteuttaneet koko ympäristön yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

SCCM / Endpoint Manager

Hyvin toteutettu hallittu ohjemistojen jakeluteknologia säästää paljon työtunteja. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet SCCM-ympäristöjä.

Citrix Metaframe / XenApp

Olemme toteuttaneet Citrix Metaframella yritysten tärkeiden ohjelmistojen etkäkäyttöä.

Veeam varmuuskopiointi

Ylläpidämme ja suunnittelemme Veeam -varmuuskopiointiympäristöjä.

Pilvipalvelut

Kustannuksia voi säästää merkittävästikin siirtämällä osan palveluista tai kaikki palvelut pilveen.

Case:

IT-ympäristön pilvisiirtymä

Suomessa on vielä monta pitkään toiminutta PK-yritystä jotka tallentavat tiedon NAS-palvelimille tai tiedostopalvelimille ja hallitsevat käyttäjiä sekä Windows -työasemia Windows -palvelimella.

Asiakkaallamme oli vanha Windows Server (käyttäjähallinta ja tiedostopalvelin) ja Windows Exchange (sähköpostit) -ympäristö johon Microsoft ei enää tarjonnut tietoturvapäivityksiä.  Käyttöön oli myös otettu Teamsiä varten Microsoft 365 -ympäristö.

Laskimme tarvittavien lisenssien sekä laitteiden hinnat jonka jälkeen päädyttiin tietojen siirtämiseen pilveen ja Microsoft 365 Business Premium lisenssitasoon nostamisen. Tämä taso tuo edullisesti mukaan laitehallinnan ja kehittyneen tietoturvan.

Viimeistelimme kaikkien käyttäjien lisäämisen Microsoft 365 -ympäristöön ja siirsimme sähköpostit pilvipalveluun. Aiemmin Windows -palvelimeen kiinnitetyt tietokoneet liitettiin suoraan Microsoft 365 -palveluun. Vanha tietoturva poistettiin ja käyttöön otettiin Microsoft 365 Defender for Business EDR. Sovittuna ajankohtana otettiin uusi sähköpostipalvelu käyttöön. Lopulta vanhat palvelimet ajettiin alas.

Microsoft 365 määriteltiin tietoturvalliseksi ja laitehallintaan tehtiin yrityksen toivomat määritykset laitteiden tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Hyödyt:

Kustannussäästöt ja keskitetty hallinta

Palvelimen lisenssikustannukset PK-yrityksessä olisivat olleet vuodessa kalliimmat kuin Microsoft 365 -lisenssien hinta.

Ottamalla Microsoft 365 Defender for Business EDR -tietoturvaratkaisun säästettiin myös tietokoneiden ja puhelimien tietoturvakustannuksissa. Samalla saatiin käyttöön yksi moderneimmista tietoturvaratkaisuista.

Laitehallinnalla varmistetaan, että laitteissa on tietoturva kunnossa. Tarvittaessa laitehallinnalla voidaan tyhjentää mahdolliset varastetut laitteet.

Saavutettuja etuja:

Kustannus-säästöt

Keskitetty hallinta

Päällek-käisyyksien poisto

Toteutettuja pilviprojekteja

Mikäli listasta puuttuu sinun tarpeesi toteuttava projekti, niin pyydä asiantuntijoiltamme ilmainen arvio toteutustavasta ja siihen liittyvästä työarviosta.

Microsoft 365 käyttöönotto

Olemme luoneet useita Microsoft 365 -ymäristöjä sekä siirtäneet niihin tiedot vanhoista ympäristöistä.

Nykyaikainen Intranet- totetutus

Olemme rakentaneet useita asiakkaille räätälöityjä Teams- ja SharePoint ympäristöjä.

Pilviympäristön turvaaminen

Olemme oleet mukana suojaamassa niin Microsoft 365 kuin Azure -ympäristöjä. Meillä on myös oma valvontakeskus hälytysten seurantaan.

Admin oikeuksien poisto

Toteutamme InTune -laitehallinnalla keskistetyn admin-oikeuksien poiston. Tämä suojaa koneita esim. USB-liitäntään kohdistuvilta hyökkäyksiltä.

Intune / Endpoint Manager

Olemme ottaneet useita ympäristöj InTune -laitehallinnan piiriin.

Tietoturvallinen extranet -ratkaisu

Olemme luoneet ja optimoineet tietoturvan Extranet -ympäristöjä asiakkaiden yhteistyökumppaneille.

Pilvestä toiseen migraatiot: Google Workspace to M365

Olemme toteuttaneet monenlaisia migraatioita eri ympäristöjen välillä. Käytämme BitTitan -ratkaisua sekä hyödynnämme optimoitua prosessiamme.

Pilvisiirtymä

Toteutamme hybridympäristöt ja täydet pilvisiirtymät asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Verkko

Optimaalinen verkko takaa työskentelyn toimivuuden sekä suojaa tiedot joita verkossa käsitellään.

Case:

Tietoverkkojen erottaminen

Asiakaskeississä ongelmana oli tarve päästää satoja vieraskäyttäjiä samaan verkkoon jossa käsiteltiin organisaation kannalta kriittistä tietoa johon ulkopuoliset eivät saa päästä käsiksi.

Kartoitimme loogisen ja fyysisen verkon. Kartoituksessa selvisi, että verkkoja ei ole erotettu fyysisesti eikä loogisesti. Selvisi myös, että nykyiset laitteet kykenevät loogiseen erottamiseen.

Päivitimme nykyiset laitteet uusimpiin ohjelmistoversioihin. Suunnittelimme ja toteutimme asiakasverkon ja hallintoverkon erottamisen. Tukiasemiin määritettiin molemmat verkot niin, että sama tukiasema palvelee molempia käyttäjiä. Tukiasemiin asetettiin RADIUS-varmennus hallinnon verkon käyttäjille, jotta niiden kautta ei päästä ilman henkilökohtaisia tunnuksia hallintoverkkoon.

Hyödyt:

Hallinnon tietoturvan parantaminen

Muutoksen myötä asiakasverkosta ei enää pystynyt tekemään verkkoskannauksia hallinnon verkkoon. Myöskään langattoman verkon kautta ei enää päässyt tunnetulla salasanalla hallinnon verkkoon. Tällä keinolla on aiemmin päässyt myös rakennuksen ulkopuolelta skannaamaan hallinnon verkkoa.

Laitteet pystyttiin päivittämään sellaiseen ohjelmistoversioon jolla uusi ratkaisu pystyttiin toteuttamaan. Näin mitään laitehankintoja ei tarvittu tehdä, vaan muutoksesta maksettiin vain tehokkaasti tehdyn projektityön hinta.

Saavutettuja etuja:

Tärkeä tieto suojassa

Laitteistojen ohjelmistot ajan tasalla

Nykyisten laitteiden täysi hyödyn-täminen

Toteutettuja verkkoprojekteja

Mikäli listasta puuttuu sinun tarpeesi toteuttava projekti, niin pyydä asiantuntijoiltamme ilmainen arvio toteutustavasta ja siihen liittyvästä työarviosta.

LAN verkkojen suunnittelu ja toteutus

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet useita sisäverkkoja. Käytämme VLAN-teknologiaa verkkojen erottamiseen ja laadukasta kumppania kaapelointeihin.

Aruba tuotteet ja pilvipalvelut

Myymme ja toteutamme verkkoja laadukkailla Aruba -laitteilla ja Aruba Central sekä Aruba InstantOn -pilvihallinnalla.

Vierasverkot

Toteutamme yrityksne omasta verkosta eriytetyt vierasverkot ja tarjoamme niihin modernit kirjautumistavat.

MPLS -toteutukset

Konsultoimme vankalla kokemuksella MPLS-toteutuksien suunnittelussa.

WLAN-verkon suunnittelu ja toteutus

Taustallamme on useita erilaisia langattomien verkkojen toteutuksia, useaan eri tarpeeseen. Olemme toteuttaneet niin kevyet ratkaisut kuin RADIUS-autentikointia hyödyntävät palvelut.

Toimipisteiden yhdistäminen

Toteutamme yrityksen toimipisteiden ja toisinaan myös kumppaneiden liittämisen yrityksen verkkoon Site-to-Site -teknologialla ja MPLS-teknologialla.

Check Point -ratkaisut

Olemme toteuttaneet useita Check Point enterprise- ja SMB -ratkaisuja. Meidän kautta saa myös tarvittavat lisenssit ja laitteet.

SAN-verkot

Suunnittelemme ja toteutamme tallennusverkkoja ja tallennusratkaisuja.

Pyydä tarjous projektipalveluista!

Hinnat alv.0%

Kysy juuri yrityksellenne räätälöidyistä projektipalveluista lisää asiantuntevilta myyjiltämme.

Ota yhteyttä

Tutustu myös IT-tukipalveluumme

Jokainen yritys tarvitsee välillä apua IT-asioissa. Meillä on siihen hommaan laadukkaat ratkaisut kaikille, yrityksen koosta tai tarpeista riippumatta

Tarvitseeko yrityksesi
tietokoneita?

Onko aika päivittää yrityksesi tietokoneet? Meiltä saat huippulaadukkaat laitteet edullisesti joko kertamaksulla tai vaikka leasingillä!

Jaa sivu

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email