Erityisasiantuntijapalvelut


Erityisasiantuntijat siivittävät vaativat laaja-alaiset ICT-projektisi tavoitteeseensa.

31.5.2019
Photo by Austin Distel on Unsplash

ERP-projekteihin jämäkkyyttä ulkopuolisella sisältöosaamisella

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa mukana olleille bisnesvaikuttajille on tuttua tilanne, jossa uusi järjestelmä tuo parhaimmillaan lisäarvoa vasta pitkän ajan kuluttua kehitysprojektin aloittamisesta tai pahimmillaan jarruttaa liiketoimintaa koko elinkaarensa ajan. […]
Ota yhteyttä